luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

Viaţa duhovnicească adevărată ortodoxă:

- Reprezintă pe de-o parte FUNDAMENTALA DIFERENŢĂ, între pământenii creştinaţi şi pământenii păgâni şi neîncreştinaţi, care n-au primit în viaţa şi constituţia organică a fiinţei lor omeneşti, MÂNTUIREA adusă oamenilor CU ATÂTA SACRIFICIU ŞI PREŢ DE DURERE ŞI SUFERINŢĂ DE HRISTOS MÂNTUITORUL LUMII! (cf. 1 Petru cap.1, vers.18 şi 19);

- Iar pe de altă parte, VIAŢA DUHOVNICEASCĂ, împarte Creştinătatea în două, şi face diferenţa netă între ....CREŞTINII VII şi care TRĂIESC DUPĂ LUCRĂRILE FIRII CELEI ÎNNOITE DE HARUL BOTEZULUI ORTODOX (cf. Sf. Ignatie Briancianinov - "Seria Experienţe Ascetice, vol. 1 şi 4") şi respectiv Creştinii...ADORMIŢI ŞI MORŢI ÎN PĂCATE..., care trăiesc....VIAŢA CĂDERII, adică viaţa decăzută şi bolnavă a păcatului...(cf. Acelaşi Sfânt Ierarh Rus-IGNATIE BRIANCIANINOV);

- Părintele Arsenie Boca spunea în Predicile şi Scrierile lui, că prezenţa şi existenţa şi paza Vieţii Duhovniceşti în sufletele creştinilor, face diferenţa între...CREŞTINII ADEVĂRAŢI ŞI OAMENII DE NIMIC, adică ea este UN HOTAR DE VIEŢUIRE ÎNTRE DOUĂ LUMI ŞI FELURI DE OAMENI (nu spune exact cu aceleaşi cuvinte Părintele Arsenie Boca, dar exprimă şi subliniază şi nuanţeză de multe ori această idee fundamentală în Cuvintele sale de Învăţătură şi în Scrierile lui), şi anume între lumea oamenilor duhovniceşti şi respectiv lumea oamenilor trupeşti şi ...fireşti;

- Viaţa Duhovnicească ESTE UN ALT NIVEL ŞI FEL ŞI MOD DE EXISTENŢĂ PE CARE DOMNUL L-A ADUS PE LUME prin Venirea Sa pe pământ, printre oameni, este UN FEL SUPERIOR DE A TRĂI ŞI VIEŢUI PE PĂMÂNT şi VINDECĂTOR al puterilor lăuntrice ale omului care au fost îmbolnăvite, răvăşite şi chiar omorâte de păcatul care a intrat în om;

- Viaţa Duhovnicească ESTE UN DAR, DE SUS ADUS ŞI DAT OAMENILOR DE DUMNEZEU CEL ÎNNOMENIT şi este singurul mod de a trăi şi vieţui care ne aduce (dacă îl trăim şi experiem cu adevărat şi AŞA CUM DOMNUL NE CERE ÎN EVANGHELIA SA), în scurta existenţă pământească,...O FERICIRE ETERNĂ, şi anume VIAŢA VEŞNICĂ!!!!

- Pentru a lămuri acest fel de NOUĂ VIEŢUIRE ADUSĂ LUMII DE CĂTRE DUMNEZEU CEL ÎNTRUPAT ÎN CARNE ŞI OASE DE PĂMÂNTEAN, şi pentru a face cât mai înţeleasă această diferenţă de ...VIEŢUIRE şi CALITATE DE EXISTENŢĂ care există în lume între creştini şi necreştini, şi respectiv între creştinii care au ...această viaţă duhovnicească şi o trăiesc, şi respectiv cei care nu o mai au fiindcă au opierdut-o prin negrijă, nepază şi păcătuire şi patimi şi pe care şi-au ...CHELTUIT-O în fărădelegi, ca şi...FIUL CEL PIERDUT, ne vom folosi pentru început de o comparaţie pe care o s-o facem între viaţa duhovnicească şi constituţia corpului omenesc.

- Şi anume, vrem să spunem că, ATUNCI CÂND DOMNUL I-A CREAT PE OAMENI le-a dat tuturor ACEEAŞI CONSTITUŢIE ORGANICĂ internă, respectiv acelaşi suflet şi acelaşi trup (iar noi ne referim acum expres la trup), cu aceleaşi organe şi simţuri şi membre şi însuşiri tuturor, FĂRĂ SĂ FACĂ VREO DEOSEBIRE ÎNTRE EI, şi toţi pământenii (cu excepţia celor care se nasc cu malformaţii din naştere, dar noi îi avem în vedere pe cei născuţi cu un trup normal) SE NASC ÎN ACELAŞI FEL ŞI CU ACEEAŞI CONSTITUŢIE ORGANICĂ TRUPEASCĂ, adică toţi se nasc numai cu un singur cap, numai cu două mâini şi două picioare, numai cu doi ochi, şi nu unii aşa iar alţii cu mai multe membre sau simţuri sau organe, ci toţi oamenii au aceeaşi fizionomie şi anatomie (bineînţeles cu diferenţa care există între bărbaţi şi femei, dar noi avem în vedere în primul constutuţia unică a speciei umane...şi după aceea cele două genuri ale speciei umane, bărbătesc şi femeiesc);

- Ei bine, tot aşa, când oamenii SE NASC A DOUA OARĂ în mod spiritual PRIN BOTEZUL CREŞTIN ORTODOX, şi sunt făcuţi creştini şi...MEMBRII ŞI MĂDULARE ALE BISERICII LUI HRISTOS, toţi pământenii încreştinaţi PRIMESC ACEEAŞI CONSTITUŢIE ŞI ZESTRE SPIRITUALĂ LĂUNTRICĂ, cu aceeaşi viabilitate şi sănătate şi...AGERIME ŞI VIOICIUNE ŞI SPRINTENEALĂ şi PUTERE LĂUNTRICĂ ÎN SUFLETELE LOR pentru că Dumnezeu nu este părtinitor, ci le dă oamenilor ACELEAŞI ŞANSE ŞI DREPTURI DE MOŞTENIRE A VIEŢII VEŞNICE şi a Împărăţiei Cerurilor, respectiv le dă TUTUROR CREŞTINILOR ACELEAŞI POSIBILITĂŢI ŞI POTENŢIALURI ŞI CAPABILITĂŢI ŞI CAPACITĂŢI pe care să le folosească ca ...UN MARE CAPITAL pentru lucrarea (cf. FILIPENI, cap.2, vers.12) şi dobândirea MÂNTUIRII,...numai că...:

- Aşa cum corpul dat de Dumnzeu pământenilor nu mai este şi nu mai rămâne în tot timpul vieţii oamenilor şi la toţi oamenii la fel de sănătos şi normal şi apt de a fi folosit în activităţi fizice normale şi solicitante la maximum de putere şi abilităţi pe care le are şi care corp uneori nici măcar nu mai rămâne întreg la toţi oamenii din diferite cauze (datorită relei şi imprudentei folosiri a lui), care au intervenit ulterior în viaţa oamneilor şi care i-au provocat anumite infirmităţi şi debilităţi, tot aşa ...

- Deşi CREŞTINII PRIMESC ACEEAŞI NAŞTERE DUHOVNICEASCĂ ŞI ZESTRE SPIRITUALĂ LA SFÂNTUL BOTEZ , fiindcă aşa cum am mai spus Creatorul oamenilor nu este părtinitor (cf. Faptele Apostolilor, cap.10, vers.34-35) cu timpul însă ... sufletul creştinilor ...NU MAI ESTE ŞI NU MAI RĂMÎNE la fel de NORMAL ŞI SĂNĂTOS şi nici la fel de ...SPRINTEN, CURAT, VIOI, AGER, PUTERNIC ŞI...VIU... în toţi creştinii ca atunci cum îl aveau imediat după Botez, ci sufletul multor creştini SUFERĂ în viaţa aceasta pământească, grave...MALFORMAŢII ŞI MUTAŢII ŞI TARNSFORMĂRI LĂUNTRICE ŞI...DEGRADANTE, şi cade într-o stare de boală, infirmitate, debilitate, paralizie şi chiar....MOARTE internă, adică într-o stare înfiorătoare şi nedemnă de numele de "Creştin" , iar această stare este cauzată de obicei de păcate, vicii (sau patimi sufleteşti şi trupeşti) şi de părtăşia nevăzută (şi uneori văzută) cu demonii (părtăşie despre care am mai spus câte ceva când am tratat SUBIECTUL DESPRE DOBÂNDIREA MÂNTUIRII);

- AŞADAR, toţi creştinii când sunt încreştinaţi...PRIMESC ŞI TRĂIESC VIAŢA DUHOVNICEASCĂ ÎN EI, şi se bucură de dulceaţa şi puterea şi mângâierea ei...O VREME (care vreme, coincide la cei mai mulţi cu perioada primei şi fragedei copilării nevinovate şi neinfectate de păcat...), până când, din neştiinţă şi nepăsare şi lipsă de lucrare duhovnicească şi de Ştiinţă Duhovnicească şi...Meşteşug Duhovnicesc....ÎŞI PIERD ACEASTĂ MARE COMOARĂ DATĂ DE DUMNEZEU şi unii dintre ei nu o mai ...REDOBÂNDESC niciodată, dar alţii prin PURTAREA DE GRIJĂ ŞI PRIN MILA LUI DUMNEZEU, DAR MAI ALES PENTRU CĂ EI VOIESC ACEST LUCRU,....O REDOBÂNDESC PRIN POCĂINŢĂ şi de data aceasta o preţuiesc şi ...O PĂZESC CA PE CEA MAI MARE COMOARĂ ŞI PUTERE A FIINŢEI ŞI VIEŢII LOR...;

- După ce pierd viaţa duhovnicească prin păcate şi vicii şi părtăşia (de cele mai multe ori inconştientă, dar şi conştientă, precum la vrăjitori) cu demonii, creştinii au putinţa şi şansa şi POSIBILITATEA SĂ REDOBÂNDEASCĂ VIAŢA CREŞTINĂ DUHOVNICEASCĂ PRIN TAINA ŞI SACRAMENTUL SFINTEI POCĂINŢE...şi ea, VIAŢA DUHOVNICEASCĂ REAPARE şi REÎNVIE ŞI SE DEZVOLTĂ DIN NOU ÎN OM...;

- Într-o postare şi intervenţie ulterioară pe care o s-o facem, credem că destul de curând, şi pe care o s-o afectăm expres pentru a lămuri această reînviere a vieţii duhovniceşti în om, o să explicăm cu Mila lui Dumnezeu şi pornind de la lămuririle Sfinţilor Părinţi, şi cu deosebire de la lămuririle cuprinse în Scrierile SFINŢILOR EPISCOPI RUŞI INGNATIE BRIANCIANINOV şi TEOFAN ZĂVORÂTUL, cum se petrece prin Taina Pocăinţei această REDOBÂNDIRE A VIEŢII DUHOVNICEŞTI DE CĂTRE SUFLETUL CREŞTINULUI SINCER CONVERTIT, POCĂIT ŞI ÎNTORS la Dumnezeu şi în Sânul Bisericii Ortodoxe pe care a părăsit-o prin păcat, ani sau poate zeci de ani...;

Niciun comentariu: