luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

Vrem să mai spunem câteva lucruri generale despre viaţa creştină duhovnicească pe care trebuie s-o cunoască şi mai ales s-o trăiască creştinii dacă vor să se mântuiască. Consideraţiile acestea generale se vor a fi ca o ...CARACTERIZARE SUMARĂ şi nu detaliată a vieţii duhovniceşti,

- Aşadar ...CE ESTE VIAŢA CREŞTINĂ DUHOVNICEASCĂ ?!

- Viaţa creştină duhovnicească ESTE MAI MULT DECÂT MORALITATE (cf. SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL- "Calea Spre Mântuire"), adică decât un mod de a trăi moral, corect, cinstit, etic, etc şi nu se confundă cu moralitatea...,

- Moralitatea este...POARTA DE INTRARE în Viaţa duhovnicească creştină, adică este doar ....ÎNCEPUTUL EI;

- Dar moralitatea sau viaţa trăită cinstit şi etic, din punct de vedere creştinesc şi civic, APĂRĂ VIAŢA HARICĂ ŞI DUHOVNICEASCĂ a sufletului unui creştin. O apără ca...UN SCUT, şi aceasta pentru că Viaţa Morală este ca ...O ARMURĂ A DUHULUI OMENESC, şi câtă vreme creştinul nu păcătuieşte, săgeţile arzătoare trase de diavol nu pătrund în inimă şi ...NU UCID DUHUL OMULUI. Dar dacă omul începe să săvârşească păcate (şi este suficient unul singur de moarte pentru ca omul să...MOARĂ cu duhul lui, adică în inimă), ATUNCI EL, CREŞTINUL, SE DEZBRACĂ DE ARMURĂ, ŞI VA FI UCIS SIGUR DE DEMONI...!;

- Dar şi invers...DOAR VIAŢA DUHOVNICEASCĂ AUTENTICĂ şi CURATĂ APĂRĂ, FORTIFICĂ ŞI ÎNNOIEŞTE MEREU CU NOI PUTERI...MORALITATEA ŞI CONDUITA ETICĂ CREŞTINĂ ŞI CHIAR CIVICĂ A UNUI CREŞTIN şi cetăţean;

- Viaţa Duhovnicească SE NUMEŞTE DUHOVNICEASCĂ...pentru că este VIAŢA:

1. A unei părţi importante a sufletului omenesc , respectiv...DUHUL OMULUI, care este STĂPÂNUL TUTUROR PUTERILOR FIREŞTI DAR ŞI SUPRAFIREŞTI ALE OMULUI CREŞTIN (cf. tot Sfântul TEOFAN ZĂVORÂTUL)...;

Duhul omului îşi are sediul în...INIMA OMULUI, adică locuieşte în inimă.

Inima omului este ...CENTRUL FIINŢIAL al întregii fiinţe umane.

În afară de acest centru, în fiinţa umană există ...3 MARI NIVELE DE VIEŢUIRE (cf. Sfântul Teofan Zăvorâtul- "CE ESTE VIAŢA DUHOVNICEASCĂ ŞI CUM O PUTEM DOBÂNDI- Ed. Buna vestire- Bacău") care sunt:

a) Nivelul TRUPESC ;
b) Nivelul SUFLETEC ;
c) Nivelul DUHOVNICESC;

În afară de aceste nivele, viaţa fiinţei umane (înţeleasă ca viaţă integrală, trupească şi sufletească) mai poate fi trăită la încă 2 nivele intermediare: şi anume Nivelul TRUPESC-SUFLETESC şi respectiv Nivelul SUFLETESC-DUHOVNICESC;

Un Părinte grec comntemporan, pe nume SPIRIDONOS LOGOTHETIS, ne spune că omul are ...DOUĂ INIMI, respectiv UNA DE CARNE şi respectiv UNA A SPIRITULUI.

Duhul omului îşi are sediul în inima spirituală.

Alţi autori spun că şi inima spirituală ....EXISTĂ DE FAPT ÎN MOD NEVĂZUT şi POATE FI LOCALIZATĂ, (ADICĂ ÎŞI ARE SEDIUL) ÎN INIMA DE CARNE...;

Rămâne într-o anumită parte un mister şi o taină inima spirituală şi duhul care îşi are sălaşul în ea, dar din această taină şi din acest mister Sfinţii Părinţi ruşi amintiţi NE-AU DESCOPERIT FOARTE MULTE LUCRURI, şi suficiente, de a ne face o idee măcar generală, dacă nu chiar detaliată, DESPRE CEEA CE SUNTEM ÎN ADÂNCUL FIINŢEI NOASTRE ŞI ÎN ADÂNCUL SUFLETULUI NOSTRU, adânc şi lăuntru despre care...ŞTIINŢA PSHIHOLOGIE şi A METAFIZICII (care sunt ştiinţe mincionoase şi..."MĂSLUITE", după cum ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov în "PREDICI LA TRIOD ŞI PENTICOSTAR"), nu ne spun mai nimic, sau dacă ne spun ceva ne spun lucruri...SLABE, explicate cu...înţelesuri slabe ale lumii vătămate de virusul minciunii şi erorii care este prezent în ea şi în minţile oamenilor neduhovniceşti (cf.COLOSENI, cap.2, vers.8 ), aceste ştiinţe mincinoase trâmbţând şi declarând emfatic tot timpul că cunosc "adevărul" despre suflet, şi că-i învaţă pe oameni adevărul despre ceea ce sunt ei, DAR NEPOSEDÂNDUL ÎN REALITATE ... ADEVĂRUL...ŞI FIIND DEPARTE DE EL (cf. 2 TIMOTEI, cap.3, vers.7);

2. Viaţa duhovnicească este o ...VIAŢĂ ÎN DUHUL SFÂNT, mai precis o...VIAŢĂ HARICĂ, respectiv ESTE O VIAŢĂ DE ÎNCHINARE ŞI ADORARE A LUI DUMNEZEU ..."ÎN DUH ŞI ADEVĂR!!!" (cf. IOAN, cap.4, vers.24);

Deocamdată atât, vom reveni în curând cu alte lămuriri...;

SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!

Niciun comentariu: