luni, 2 iunie 2008

MANTUIREA OAMENILOR IN TERMENI DE ARTE MARTIALE, ARMATA SI RAZBOI

Cred că este potrivit ca în cadrul capitolului acestuia mai mare intitulat "OSTĂŞIA DUHOVNICEASCĂ A OSTAŞILOR DOMNULUI" să încercăm chiar să schematizăm anumite idei, cunoştinţe şi informaţii clare şi limpezi ale SFINŢILOR PĂRINŢI despre Războiul Nevăzut, folosindu-ne de unele comparaţii şi unii termeni din 3 domenii: arte marţiale, armată şi război.

Poate că unii dintre citititorii acestui topic nou deschis vor spune că MILESCHSRISTI are un "fix" şi chiar o mică obsesie cu prezentarea Mântuirii oamenilor în termeni de armată şi război.

Şi fiindcă numai armata şi războiul nu i-au fost suficiente şi nu i-au ajuns, se mai apucă acum şi de a vorbi pe un forum creştin despre nişte bazaconii şi preocupări păgâneşti, precum sunt artele marţiale.

Numai că în lumea firească şi laică şi secularizată şi nu duhovnicească a oamenilor, tinerii care fac armata, OBLIGATORIU SRTUDIAZĂ şi lupta corp la corp sau arme albe şi li se pare atât lor cât şi instructorilor lor, cât şi oamenilor care cunoscaceste lucruri ca un lucru firesc şi normal ca tinerii militari să înveţe aşa ceva.

Apoi trec la învăţarea meşteşugului cu arme de foc, iar apoi învaţă folosirea prea sofisticatelor arme de distrugere în masă (ferească Domnul să se apuce să îşi aplice ştiinţa asta învăţată a folosirii armelor de distrugere în masă că nu am mai trăi poate jumătate din pământeni.)

Ideile pe care vrem pe parcursul a mai multe postări să le scoatem în evidenţăpe acest topic nou cu încercarea de a explica Mântuirea oamenilor în termeni de arte marţiale, armată şi război sunt următoarele:

1) Toată lumea are corp, dar nu toţi oamenii ştiu să se folosească de anumite părţi ale corpului ca de nişte ARME.

1) bis. Toţi oamenii au suflet DAR [b]NU TOŢI OAMENII ŞTIU SĂ SE FOLOSEASCĂ DE PUTERILE ŞI FACULTĂŢILE ŞI MĂDULARELE ŞI SIMŢURILE SUFLETULUI ca de nişte teribile şi puternice ARME ALE DREPTĂŢII ŞI ALE LUMINII de LOVIRE ŞI APĂRARE aşa cum de fapt îi îmbie chiar Sfântul Apostol Pavel pe creştinii din vremea lui şi cu deosebire pe cei din Roma (cf. ROMANI, cap.6, vers.13; şi 2 CORINTENI, cap.6, vers.7)[/b]

2. Oamenii care încearcă să lupte împotriva unor răufăctori înarmaţi, cu mâinile goale nu prea au decât rar de tot şanse de izbândă ca să îi învingă şi imobilizeze;

2) bis. Oamenii care încearcă să lupte împotriva satanei DOAR CU MÂINILE GOALE şi fără armele EXTERNE SUFLETULUI LOR ŞI TRUPULUI LOR (pentru că spun Sfinţii Părinţi că şi trupul poate fi folosit ca ARMĂ împotriva vrăjmaşului dar în sensul de a ajuta sufletul să reziste în faţa ispitelor şi atacurilor demonice) pe care numai Biserica Creştină Ortodoxă de Răsărit le pune la dispoziţie, AU SLABE ŞANSE SĂ ÎNVINGĂ pe cel rău şi legiunile lui;

3) Oamenii care încearcă într-un război să lupte cu arme albe împotriva unor soldaţi instruiţi în ştiinţa şi arata şi meşteşugul războiului şi care luptă cu arme de foc iarăşi au puţine sorţi de iuzbândă (Aşa au încercat în Secolul al 19-lea samuraii japonezi să lupte împotriva armatei imperiale care era înzestrată şi echipată cu arme de foc şi au fost învinşi toţi ...samuraii).

3) bis. Creştinii eretici sau chiar ostodocşi dar ...NEortopracşi şi secularizaţi, care au unele cunoştinţe şi chiar o anumită obişnuinţă de a merge la Biserică, dar CARE NU AU O CREDINŢĂ AUTENTICĂ ORTODOXĂ, nu pot face faţă OBUZELOR ŞI RACHETELOR ŞI RAFALELOR DE GLOANŢE NEVĂZUTE ALE ARMATELOR INVIZIBILE ALE RĂULUI.

Prin urmare NU ESTE SUFICIENT PENTRU UN PĂMÂNTEAN:

- Să aibă o minte isteaţă şi lucidă şi o voinţă puternică pentru a se opune atacurilor demonice;

- Să aibă câteva cunoştinţe despre Biserică şi despre anumite obiciueri creştine DAR FĂRĂ SĂ CUNOASCĂ PUTEREA REALĂ A SFINTELOR TAINE;

- Să îşi facă câteva cruci la reprezeală şi să spună doar un simplu TATĂL NOSTRU într-o manieră mecanică şi rece;

Ci ÎN LUPTA CU VRĂJMAŞUL MÂNTUIRII SUFLETELOR OAMENILOR ŞI AL FERICIRII LOR ETERNE, un creştin autentic TREBUIE OBLIGATORIU:

a) SĂ AIBĂ PUTERILE SUFLETULUI ÎMBIBATE DE ENERGIA DIVINĂ A HARULUI DUHULUI SFÂNT;

b) SĂ POSEDE ÎN AFARĂ DE ARMELE MĂDULARELOR SUFLETULUI şi ARMELE EXTERNE ALE ADEVĂRURILOR SFINTEI SCRIPTURI ŞI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ŞI ALE PRACTICILOR LITURGICE ORTODOXE;

c) SĂ RĂSPUNDĂ LA ATACURILE VRĂJMAŞULUI CU ARME DE MARE CALIBRU ŞI DE MARE PUTERE DE DISTRUGERE.

Aşadar iată ce vrem să scoatem în evidenţă cu mila lui Dumnezeu acest topic.

O să revenim în curând!

Niciun comentariu: