luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

- Creştinii treziţi ştiu că sunt deşteptaţi şi că au viaţă duhovnicească în ei când se petrec următoarele lucruri în ei:

1. se activează şi se pune în lucrare în inIma lor, un mare dar dat de Domnul Hristos la Botez prin Taina Mirungerii şi anume GÂNDIREA DUHOVNICEASCĂ ŞI JUDECATA DUHOVNICEASCĂ sau ÎNŢELEGEREA DUHOVNICEASCĂ şi toate lucrurile şi întreaga existenţă , aceşti creştini treziţi nu le mai văd şi nu le mai înţeleg ca până atunci, în felul lumii (cf. 1 Cor.1,26; 2 Cor. 1,17; 5,16)şi cu mentalitatea secularizată şi chiar atee a lumii vrăşmaşe lui Hristos, ci pe toate le judecă şi le înţeleg duhovniceşte (c.f.1Cor. 2, 4-16 !!!);

2. Se trezeşte în ei SIMŢIREA DUHOVNICEASCĂ

Cand SIMŢIREA DUHOVNICEASCĂ apare în suflet în inimă dar şi în minte, (Sfinţii Părinţi vorbesc şi despre SIMŢIREA MINŢII), este un alt semn al creştinului trezit si al faptului ca in el a inceput sa "traiasca" viata duhovniceasca.

simtirea duhovniceasca este o capacitate a duhului omenesc DE A SIMŢI CE FEL DE DUH AU FIE ALŢI OAMENI FIE LUCRURILE ÎNCONJURĂTOARE.
Sf. Ignatie Briancianinov, vorbeşte în vol. al III-lea din Seria "Experienţe Ascetice", intitulat "Aripi duhovniceşti pentru cei osteniţi şi împovăraţi", că nu numai fiecare oam are un "duh" al lui ci şi fiecare lucru şi fiecare carte "prin duh nu swe înţelege - spirit, ci ceva specific, un dat impregnat de o anumită pecete fie a binelui fie a răului, adică fie ceva omenesc şi angelic sau divin, fie ceva demonic (nu spune cu aceste cuvinte Sf. Ignatie, ci redau din memorie una dintre ideile lui, cu cuvinte de ale mele mai stâlcite şi puţin precise, dar îţi recomand să citeşti acest volum şi toate celelalte 3, căci sunt 4) "

- De acee spune Sf. Ioan "DEOSEBIŢI DUHURILE" (c.f. 1 IOAN, cap.4, 1)

3. VOINŢĂ DUHOVNICEASCĂ sau armonizarea voinţei proprii cu voinţa divină.
- Despre aceasta aminteşte iarăşi Sf. Ignatie în vol.1 din "Experienţe ascetice

cu timpul ne vom mai referi şi la alte trăsături specifice doar omului duhovnicesc trezit, iar una dintree acestea foarte mare este VIEŢUIREA PRIN CREDINŢĂ sau DEPENDENŢA CONTINUUĂ DE CER, vorba părintelui Paisie Aghioritul,

Referitor la cea de-a doua întrebare cine pe cine trezeşte...

Evident că numai oamenii treziţi pot să-i trezească pe alţii.

Una dintre aceste modalităţi este vorbirea (predica sau cateheza) HARITOFORICĂ, dar şi o faptă bună sau suportarea unei mari nedreptăţi şi nerăzbunarea sau mângâierea adusă într-un necaz creştinilor netreziţi

Despre modalităţile prin care un creştin viu îi poate trezi pe fraţii săi adormiţi sau chiar morţi în păcat trebuie să vorbim pe îndelete altădată

Slăvit să fie Domnul!

Niciun comentariu: