luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

primul om a fost "firesc" fără vătămare şi normal..
Adam nu a avut păr pe faţă (barbă) şi nici pe corp şi nici sudoare şi nici urdori sau alte secreţii ale corpului, înainte de cădere, ci toate acestea au apărut ca şi consecinţe ale căderii şi ca nişte mutaţii intervenite;

- vătămarea intrată în om A DEVENIT LEGE ÎN OAMENI, iar oamenii nu se puteau sustrage (cu excepţia a foarte puţini, şi anume drepţii Vechiului Testament, şi mai ales Iov care l-a învins pe diavol înainte de venirea harului eliberator şi mântuitor în lume (cf. Tit, 2,11) cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur) de sub puterea sa apăsătoare şi îmbolditoare de a face păcatul şi răul(c.f. Romani 7, 21)

- Hristos este cel de-al treilea om din istorie după adam şi Eva care i-a exact acelaşi corp dinainte de cădere, adică fără de virusul păcatului în el, dar totuşi cu o mică diferenţă faţă de primul Adam şi anume Domnul i-a accidentele căderii (barba, părul de pe corp, apoi afectele (cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul)precm: foamea, setea, durerea, care afecte Adam nu le cunoştea)

- Prin urmare chiar dacă primesc în mod nevăzut cea de-a treia componentă prin botez Adică haina de lumină a harului botezului, eu nu mai am constituţia biofizică precum cea a lui Adam dinainte de căderea în păcat şi nici nu o pot obţine decât după Judecata Universală, dacă bine înţeles mă mântuieşte Domnul;

- Dar ca şi creştin eliberat de Hristos de sub legea păcatului eu nu mai trăiesc şi exist sub legea păcatului, CI SUB HAR (Romani 6, 14).

-Părintele Stăniloae, spune undeva că prin cădere Adam a căzut într-o stare de existenţă SUBNATURALĂ, iar prin Tainele Bisericii şi prin Asceză ne ridicăm din nou la starea lui Adam dinainte de cădere şi chiar că o depăşim,

- Dar eu după ce primesc harul nu mai trăiesc sub lege ci sub har (c.f.Romani cap.6, 14; cap.7, 5-6) şi chiar dacă sunt sub har totuşi nu mi-a dispărut nici barba nici părul, nici sudoarea,etc

- Însă venirea harului în mine mă face să am accesul la îndumnezeire încă de aici de pe pâmânt şi posibilitatea SĂ-L DEPĂŞESC PE ADAM,

- acest ceva pe care îl trăiesc încă de pe acum nu mai este nici măcar ceva firesc ci ceva SUPRAFIRESC şi O GUSTARE ÎNAINTE DE VREME CU DUHUL A REALITĂŢILOR VEŞNICE VIITOARE de care se vor bucura cetăţenii Împărîţiei Cerurilor.

Niciun comentariu: