luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

Mă numesc MILESCRISTI dragii mei camarazi, şi aş dori să-mi daţi concursul în susţinerea şi dezbaterea uneia dintre cele mai esenţiale şi vitale chestiuni şi teme creştine ale Ortodoxiei, pe care o avem de înţeles şi trăit în scurta viaţă pământească şi anume viaţa duhovnicească, singura care face diferenţa si deosebirea netă şi de calitate intre felului de exista si vietui al creştinilor si respectiv al celorlalti pamanteni necreştini şi apoi intre existenta creştinilor adormiţi şi omorâţi de păcat şi cei care sunt vii, treji şi luptători.
Ca să vă stimulez dorinţa de a vă implica serios în discutarea şi dacă s-ar putea dezbaterea exhastivă a acestui subiect, vreau să creionez de la început o schiţă importantă a unor mari idei pe care unii dintre marii oameni şi luptători ai Împăratului Hristos le-au spus şi scris despre marea valoare şi importaţă pe care o are viaţa duhovnicească în existenţa unui creştin ortodox, ca să ne fie ca o hartă de orientare permanentă în analiza şi parcurgerea acestei marii felii de învăţătură creştină, care felie este în fapt inima Doctrinei Ortodoxe despre Orthopraxie, adică despre modul corect şi drept şi viu şi sănătos de vieţuire al unui creştin :

1. Viaţa duhovnicească este un dar pe care Domnul îl dă oamenilor, şi de care dar Domnul ar dori să se bucure toţi pământenii, dar foarte mulţii dintre fii humei îl refuză, iar dintre cei care l-au primit prin botez sau prin taina pocăinţei, l-au aruncat mai apoi şi l-au călcat în noroiul vieţii păcătoase a trăirii după patimile trupului şi după lucrările spurcate ale firii celei căzute
2. Viaţa duhovnicească începe prin botez;
3. Dacă se pierde prin păcate, viaţa duhovnicească reîncepe prin pocăinţă(prin Taina (Sacramentul)Pocăinţei),
4. Viaţa duhovnicească se numeşte "DUHOVNICEASCĂ", pentru că este viaţa uneia dintre părţile cele mai importante şi profunde ale fiinţei umane, care parte este DUHUL OMENESC,
5. Spunem că oamemenii văd pentru că au vedere şi invers spunem că au vedere când ochii lor (care sunt o parte importantă şi fină a organismului,, respectiv cel mai important analizator şi simţ al corpului omenesc) văd, tot aşa spunem că creştinii au viaţă duhovnicească, atunci când DUHUL LOR (care este partea cea mai adâncă a sufletului omenesc şi nu ceva distinct de suflet, aşa c um ochiul nu este distinct de organism, nu este compus dintr-o altă materie şi substanţă), TRĂIEŞTE;
6. Iar duhul unui creştin trăieşte, şi acest creştin are viaţă duhovnicească în sine DOAR ATUNCI CÂND HARUL LUI DUMNEZEU ESTE PREZENT ÎN EL şi cân simte această prezenţă;
7. Prezenţa harului divin în om şi simţirea lui au asemănat-o unii dintre oamenii lui Dumnezeu, CU UN FIR DE FOC ŞI DE LUMINĂ, CARE ESTE TORS MEREU ŞI MEREU DIN CAIERUL UNEI LÂNI DE FOC A CERULUI, CAIER DE FOC NEMĂRGINIT ŞI CARE ESTE DOMNUL DUMNEZEU;
8. Acest fir de foc este tors de creştin prin credinţă, rugăciune, meditaţie, milostenie în ascuns, stare de vorbă tainică cu Domnul în inimă şi ceea ce este cel ami important ACEST FIR DE FOC ŞI LUMINĂ ESTE ADUNAT MEREU ŞI MEREU PE GHEMUL DE FOC AL INIMII;
9. Cine are aprins acest ghem de foc am inimii are duhul trezit şi în flăcări, şi cine toarce şi adună mereu în toată ziua şi în tot ceasul şi în tot focul ACEST FIR DE FOC, doar acel creştin ARE CU ADEVĂRAT VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ ŞI TRĂIEŞTE TREAZ ŞI BINE ADICĂ CA UN OM VIU, iar cine nu are acest fir de foc şi lumină petrece în înşelare de sine şi moare încet ;
10. Viaţa duhovnicească FACE DIFERENŢA ÎNTRE CREŞTINI ŞI OAMENI DE NIMIC, aşa cum spune Părintele Arsenie Boca,

Haideţi împreună să punem mână de la mână şi cuvânt lângă cuvânt şi să ne dăruim mai multe informaţii unii altora despre această mare temă şi să ne bucurăm împreună.

Slăvit să fie Domnul!

Niciun comentariu: